Det var en gang vi skulle ut å spille ball.
Nyheter

To bautaer ut, og ny leder vagt inn.

To lojale styremedlemmer gjennom mange år trekker seg tilbake fra styret i Fossefallet supporterklubb. Fazli Maxharraj og Arvid Johnsen takker for seg, og vi takker dem for deres enorme innflytelse på supporterkulturen her i byen. Det ble avgjort på dagens årsmøte på stadion. Det vil bli tomrom det skal mye til for å fylle.

Det ble også valgt ny leder, Sonja Iren Tysil vil være Fossefallets styreleder i de to neste årene. Hun har fra tidligere lang fartstid som både styremedlem og nestleder. Kjetil Frøne som har vært leder i 13 år trekker seg tilbake og vil være vanlig styremedlem med andre ansvarsområder for de to neste årene.

Forøvrig ble Daniel Lund valgt inn i styret som varamedlem. Utenom dette vil styret være det samme. Valget gikk etter valgkomiteens innstilling.

Referat fra årsmøte vil komme de nærmeste dagene. Vi ser frem i mot lettelser og fri liv på tribuner igjen.