Det var en gang vi skulle ut å spille ball.
Nyheter

Referat og årsberetning for 2018.

Fossefallet

1.Godkjenning av fremmøtte medlemmer.

Godkjent.

2.Godkjenning av Innkalling.
Godkjennes.

3.Velge møteleder, referent og vitner til å underskrive protokoll:
Møteleder: Kjetil Frøne Referent: Kim Amundsen Vitner til underskrivelse av protokoll: Merethe Søndreli Sandtangen og Erika Mathisen.

4.Gjennomgang av årsberetning. ( Se vedlegg)

5.Gjennomgang av årsregnskap. (Se vedlegg)

6.Valg av styremedlemmer og èn vara: (se vedlegg for valgkomiteens innstilling)

Leder: Kjetil Frøne
Styremedlem: Thomas Johansen
Styremedlem: Arvid Johnsen
Styremedlem: Veronika Tangberg
Vara: Fazli Maxharraj

Styret for 2019 er da følgende:
Leder: Kjetil Frøne
Nestleder: Sonja Iren F. Tysil
Sekretær: Thomas Johansen
Kasserer: Thor Erling Sørensen
Styremedlem: Rebecca Granath
Styremedlem: Arvid Johnsen
Styremedlem: Henrik Tysil
Styremedlem: Cathrine Nilsen
Styremedlem: Veronika Tangberg
Varamedlem: Fazli Maxharraj
Varamedlem: Kim Amundsen

7.Valg av Valgkomitè:
Trond Sæterøy har 1 år igjen.
Styret tar lengre betenkningstid ved representant nr.2.

8.Fastsettelse av kontigent for 2019:
Kontigenten ble uforandret og står seg som året før.
200,- for voksen over 16år.
100,- for barn under 16år.
500,- for familiemedlemskap.

9.Innkomne saker:
Ingen innkomne saker.