Det var en gang vi skulle ut å spille ball.
Nyheter

Referat fra Fossefallet’s Supporterklubb årsmøte!

I går den 07.03.24 avholdt Fossefallet supporterklubb årsmøte. Styret har i 2023 bestått av følgende styremedlemmer:

Leder:
Merethe Sandtangen

Nestleder:
Silje Darre

Kasserer:
Thor Erling Sørensen

Styremedlemmer:
Henrik Tysil
Rebecca Granath Johansen
Ludwig Ramdahl Larsen
Emelie Darre
Joachim Johansen

Merethe, Thor Erling, Rebecca, Ludwig og Henrik var på valg. Merethe og Thor Erling ble gjenvalgt for to nye år av årsmøtet, Rebecca for ett år.

Henrik og Ludwig valgte å ikke stille til gjenvalg- vi takker disse for deres engasjement og innsats.

Nytt styremedlem ble foreslått inn av valgkomiteen- Emilie Bergerud. Vi ønsker henne velkommen inn i styret!

Det er to plasser i styret som pr nå er tomme, slik at det vil jobbes med å fylle disse gjennom året som kommer.

Takk til dere som stilte til årsmøtet!