Det var en gang vi skulle ut å spille ball.
Nyheter

Protokoll og årsberetning.

Protokoll Fra årsmøte 28/2.22 Fossefallet supporterklubb.

1. Godkjenning av de stemmeberettigede.
Totalt 8 medlemmer til stede. Enstemmig vedtatt.
2. Valg av ordstyrer.
Merethe Sandtangen ble valgt. Enstemmig vedtatt.
3. Valg av protokollfører.
Sonja Tysil ble valgt. Enstemmig vedtatt.
4. Valg av 2 medlemmer til å underskrive protokoll.
Trond Sæterøy og Hege Catharina Aaneby ble valgt. Enstemmig vedtatt.
5. Godkjenning av møteinnkalling.
Enstemmig vedtatt.
6. Godkjenning av dagsorden.
Enstemmig vedtatt.
7. Årsberetning.
Opplest av nestleder Merethe Sandtangen.
8. Årsregnskap.
Opplest og gjennomgått av Kasserer Thor Erling Sørensen. Et meget positivt overskudd(125198,-) med tanke på Covid-19. Den største delen er medlemskontigenten.
Årsregnskapet ble enstemmig vedtatt.
9. Innkomne saker.
Ingen innkomne saker.
10. Medlemskontigenten for 2022.
Ingen endringer for 2022.Konigenten er som fastsatt i 2020.
11. Valg.
Valg komiteen la frem sitt forslag. 2 styremedlemmer gikk ut av styre, mens 4 ble gjenvalgt. Dermed kom det 2 nye medlemmer inn i styret for 2022.
Det nye styret må finne en kanditat for for valgkomiteen som ble Andre Solie. Dette ble gjort i etterkant av årsmøtet. Valgkomiteens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Avslutning.
Styreleder vil takke avtroppende styremedlemmer som takk for samarbeidet og velkommen til de nye styremedlemmene. Takker også supporterne for nok et annerledes år ser frem i til nytt 2022.

Sarpsborg 5/3-22.

Årsberetning 2021
Fossefallet supporterklubb

Styret i 2021 besto av
Styreleder: Sonja Tysil
Nestleder: Merethe Søndreli Sandtangen
Kasserer: Thor Erling Sørensen
Styremedlemmer: Kjetil Frøne
Veronika Tangberg
Thomas Johansen
Rebecca Granath
Cathrine Nilsen
Henrik Tysil
Varamedlemmer: Daniel Nicolai Lund
Henrik Leinum

Fossefallet Supporterklubb ønsker å takke alle som har bidratt til Fossefallet Supporterklubb gjennom nok et annerledesår i 2021. Vi verdsetter våre samarbeidspartnere, støttespillere og de lojale medlemmene høyt, og er takknemlige for at de fortsatt er med på å holde skuta flytende på tross av pandemi og restriksjoner.
Årsmøte for 2020 ble avholdt på tribuna på stadion 26. mai 2021.

Møtevirksomhet:
Styret i Fossefallet har avholdt begrenset møtevirksomhet i 2021 som følge av pandemien, men det har vært noen fysiske møter og i tillegg blitt brukt digitale fora for å holde tråden i arbeidet.

Bussturer:
Det har vært færre bussturer enn tidligere år, grunnet pandemi og restriksjoner, og også mulig frykt for smitte. Første busstur gikk til Sandefjord 10. juli, og det ble også sendt av gårde busser til Stabæk, Drammen og Mjøndalen. Turen til Mjøndalen ble «Årets tur» som var en gratistur for de som dro. Vi håper at vi får mulighet til å sende av gårde flere busser kommende sesong så vi kan fylle borteseksjonen med masse liv og god stemning.

Innkjøp:
Det har ikke blitt foretatt noen større innkjøp i løpet av 2021, men det har blitt handlet noe tifo-utstyr i form av maling, koster etc.

Medlemsskap:
31.12.2021 hadde Fossefallet Supporterklubb 472 betalende medlemmer. Medlemstallet har dermed økt litt fra forrige år.
Tifo:
Det har dette året blitt jobbet med å opprette en tifo-gruppe for å samle de mest ivrige og engasjerte til å være med og bidra, men det viser seg at det har vært veldig vanskelig å få supportere til å være med på dette. Det vil derfor fortsettes å jobbe med dette punktet, og målet er en gruppe som er stor nok til å kunne ha faste tifoer med flest mulig bidragsytere. Det har vært 2 tifoer, og håpet er langt mer kommende sesong, men det er da avhengig av god planlegging, og engasjement fra ivrige supportere som ønsker å bidra til dette.

Arrangementer:
Det har vært 4 arrangementer på supporterpuben Neptune med ulikt innhold; matservering, loddsalg, trubadur, intervjuobjekter, konferansier, og Simon Larsen har sunget hymnen. De to siste hjemmekampene var det planlagt arrangement, men disse måtte avlyses pga. restriksjoner ift. pandemien.

Økonomi:
Det har vært lite utgifter dette året, men regnskapet har gått i pluss grunnet loddsalg og medlemskontigent. I forbindelse med Gjerdrum-katastrofen, bidro Fossefallets medlemmer med 77.000kr på vipps. Vi støttet også Sarpsborg 08 med 12.300kr ved å kjøpe 123 billetter til «Hjemmekampen». Fossefallet har for øvrig et overskudd på over 100.000kr- se regnskap.

Klespost:
Vi har fortsatt igjen en del klær fra tidligere kolleksjon som vi fortsatt selger sporadisk av. Håpet er at alt etter hvert blir solgt ut, og planen er å lage ny kolleksjon senere. For å vise fram klærne sto vi på julestand hos «Cathrine tar jobben» på Moensletta. Her var det noe salg, men har fortsatt en del klær igjen. Fossefallet gav bort supporterskjerf i gave til Varmestua i Sarpsborg, som ble delt ut til brukere der. Dette ble satt stor pris på.

Styreleder vil takke for den innsatsen som er lagt ned i 2021 og ser frem mot et normal år i 2022. At vi igjen møtes i hopetall på hjemme –og borte kamper.
Takker også til de som fratrer rollen i styret og ønsker velkommen til nye.

Inntekter

Medlemskontingent 121050
Innsamling til Gjerdrum-ulykken 77000
Loddsalg + salg av supp.utstyr 69837
Bussturer 48000
Royalties, Digital Musikk (Spotify) 1808
Renter 48

317743

Utgifter

Innsamling til Gjerdrum-ulykken 77000
Bussturer 45222
Zubarus 24784
Premier til utlodding 18147
«Hjemmekampen», støtte til 08. 12300
Tifo-materiell og utstyr 4936
Arrangement på pub’en (mat og div.) 4000
Fossefallet-kaffen 2357
NSA-medlemskontingent 1500
Møtekostnader 1050
One.com (mail+fossefallet.net) 661
Gebyr og renter 338
Facebook-annonse 250

192545

Differanse/overskudd 125198