Det var en gang vi skulle ut å spille ball.
Nyheter

Innkalling til årsmøtet 2021!

Fossefallet supporterklubb avholder i år årsmøtet mandag 28/2 kl.18.00, på Vippen på hovedtribuna på stadion.

Agendaen er gjennomgang av årsberetning og økonomi for 2021.

Valg av nestleder og 5 styremedlemmer.

Innkomne saker må være styret i hende før mandag 21/2. Saker sendes til medlem@fossefallet.net.

Enkel bevertning, vel møtt!