Det var en gang vi skulle ut å spille ball.
Nyheter

Innkalling til årsmøte 2020.

Fossefallet supporterklubb avholder i år årsmøtet tirsdag 25.5 kl.18.00, på Vippen eller tribuna vår på stadion.
Møt opp på tribuna (Felt H)

Agendaen er gjennomgang av årsberetning og økonomi for 2020.

Valg av leder og 3 styremedlemmer.

Innkomne saker må være styret i hende før 18.5. Saker sendes til styret@fossefallet.net.

Enkel bevertning, vel møtt!