Det var en gang vi skulle ut å spille ball.
Nyheter

Innkalling til årsmøte 2019.

Fossefallet supporterklubb avholder i år årsmøtet torsdag 23. Januar kl.18.00 på ‘Vippen’ på  hovedtribuna på Sarpsborg stadion.

Agendaen er gjennomgang av årsberetning og økonomi for 2019.

Valg av 4 styremedlemmer og et varamedlem.

Innkomne saker må være styret i hende før 16. Januar. Saker sendes til styret@fossefallet.net.

Enkel bevertning, vel møtt!