Det var en gang vi skulle ut å spille ball.
Nyheter

Innkalling til årsmøte 2018.

Årsmøte er satt til tirsdag 29. januar kl.19.00 på ‘Vippen’ på Sarpsborg stadion.

Agenda:

Gjennomgang av årsberetning og økonomi for 2018.

Valg av leder, samt 3 styremedlemmer og ett varamedlem.

innkomne saker må være styre i hende innen 22.januar til styret@fossefallet.net.

Enkel bevertning.

Vel møtt!