Kontakt

Leder:
Kjetil Andrè Frøne
I styret siden 2005 (utenom sesongen 2016)
Født: 1984 i Sarpsborg
Bosted: Klavestadhaugen
Kjetil@fossefallet.net

Nestleder:
Sonja Iren Jacobsen
I styret siden 2012.
Født: 1971 i Bergen
Bosted: Grålum
Sonja@fossefallet.net
Ansvarsområde: Medlemskap

Kasserer:
Thor Erling Sørensen
I styret siden 2012.
Født:1982 i Tønsberg
Bosted: Hafslundsøy
Thor@fossefallet.net
Ansvarsområder: Økonomi

Turansvarlig:
Arvid Johnsen
I styret siden 2014.
Født: 1971 i Bergen
Bosted: Ise
Arvid@fossefallet.net
Ansvarsområde: Turer

Medlemsansvarlig:
Henrik Tysil.
I styret siden 2014.
Født: 1971 i Sarpsborg
Bosted: Grålum
Henrik@fossefallet.net
Ansvarsområde: Medlemskap

Styremedlem:
Tommy Kvam
I styret siden 2014.
Født: 1991 i Tønsberg
Bosted: Borgenhaugen
Tommy@fossefallet.net
Ansvarsområde: Redaksjon

Styremedlem:
Fluturim Maxharraj
I styret siden 2011.
Født: 1992 i Kosovo
Bosted: Lande
Fluturim@fossefallet.net
Ansvarsområde: Arrangement/Tifo

Tifoansvarlig:
Veronika Tangberg
I styret siden 2017.
Født: 1990 i Sarpsborg
Bosted: Greåker
Veronika@fossefallet.net

Markedsansvarlig:
Cathrine N. Stenbakken
I styret siden 2017.
Født: 1980 i Sarpsborg
Bosted: Klavestedhaugen
Vara/Tifo:
Thomas Johansen
I styret siden 2017.
Født: 1991 i Sarpsborg
Bosted: Nordberg
Thomas@fossefallet.net
Vara:
Håkon Marius Nilsen
I styret siden 2016.
Bosted:
hakon@fossefallet.net

Tribunekoordinator (På utsiden av styret)
Fazli Maxharraj
I styret siden 2011.
Født 1990 i Kosovo
Bosted: Kurland
Fazli@fossefallet.net
48117442